PROGRAM TBP PRIHATIN 2022

Aktiviti ini melibatkan penduduk kampung dengan pekerja Tanjung Bruas Port. Bersama penduduk kampung untuk pengagihan barang asas kepada asnaf pada bulan puasa 2022.

Showing 7 to 9 of 9 entries